Организиране и обслужване на дейност обществени трапезарии
по зададени параметри от Възложители.

„1 – КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ” ЕООД 
гр.ПЛОВДИВ, бул. ”Санкт Петербург” № 59, Удостоверение No: 378583/02.07.2013г. от КЗЛД
Домашен патронаж

Домашен помощник
за възрастни

Личен асистент
за възрастни

Обществена
трапезария

Контакти