Заявления за предлаганите от нас социални услуги ще се приемат в сградата на1- Комплексен домашен патронаж ЕООД – гр.Пловдив, бул. "Санкт Петербург"№ 59 от 8.30 до 17.00 часа.

За повече информация се обръщайте на тел. 0899 906 866
или email: komplexdp@abv.bg
expressno@abv.bg
„1 – КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ” ЕООД 
гр.ПЛОВДИВ, бул. ”Санкт Петербург” № 59, Удостоверение No: 378583/02.07.2013г. от КЗЛД
Домашен патронаж

Домашен помощник
за възрастни

Личен асистент
за възрастни

Обществена
трапезария

Контакти