Детска кухня VIP MAMA приемама заявления от магазини и заведения за откриване на пункт за раздаване на храна от нашата кухня в различните квартали срещу отстъпка за тях.

  
    Бързият растеж на децата през кърмаческата и ранната детска възраст определят потребностите от хранителни вещества, които са значително по-големи, отнесени към кг телесно тегло, отколкото при възрастните. Пълноценното и здравословно хранене през този период подобрява шанса на децата да използват напълно своя генетичен потенциал и да си осигурят база за по-добър здравословен статус в по-късна възраст.
    Въз основа на съвременни научни данни днес все-повече се затвърждава убеждението, че чрез подходящ хранитерлен режим и създаване на правилни хранителни навици от най-ранна детска възраст, може да се осигури не само нормално физическо и психическо развитие в детска възраст , но и да се предпази от редица заболявания в зрялата възраст, за да се достигне до творческо дълголетие.
   Правилното изготвяне на седмично меню е важна предпоставка за осигуряване на разнообразие и пълноценност на храната.При осъществяването му е необходимо да се спазват определена рецептура и правила при кулинарна обработка на продукти с оглед максимално запазване на биологичните им стойности.
   Менюто е изготвено съгласно Наредба № 2 от 07.05.2013 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 г. в детски заведения и детски кухни.

               нашата кухня     

       12-36месеца       

     седмично меню    

           контакти           
  12-36месеца    седмично меню   контакти     общи условия за ползване на сайта 
ВАШЕТО ДЕТЕ ГО ЗАСЛУЖАВА !
VIP
VIP
MAMA
MAMA